ضوابط و مقررات اموزشگاه

 

 

۱.کلاس هایی که تکمیل ظرفیت اعلام شده و یا هنرجو حضور داشته امکان برگشت وجه وجود ندارد.
۲.شهریه پرداختی با ۳۰٪ کسری در صورتی مستردد میگردد که در همان روز ثبت نام اعلام شود.
۳.در صورت غیبت هنرجو، اکادمی هیچ مسئولیتی در قبال هنرجو ندار‌د.

 

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp

Call