استانداردهای قهوه SCA
۲۴
بهمن

استاندارد های قهوه SCA

در دنیای قهوه‌ سازی، حرفه باریستایی به عنوان یکی از اصلی‌ ترین عناصر، نه تنها مبنای تخصص و فنی آن صنعت را تشکیل می‌دهد، بلکه نقش بسیار مهمی در ارائه تجربه ارزشمند برای علاقه‌ مندان به قهوه نیز دارد. با توجه به اهمیت باریستایی، انجمن قهوه اسپرسو (SCA) به منظور توسعه و ارتقاء این حرفه، فرآیندی سیستماتیک و جامع برای تعیین استاندارد های قهوه را آغاز کرده است. در این فرآیند، اصولی مانند توسعه متمرکز بر کاربر، جامعیت و شفافیت، به عنوان ستون‌ های اساسی به‌ کار گرفته می‌شوند. تا بهبود و پیشرفتی پایدار در زمینه باریستایی به وجود آید. در این مقاله، ما به بررسی رابطه بین فرآیند توسعه استاندارد ها توسط انجمن قهوه اسپرسو و پیشرفت حرفه باریستایی خواهیم پرداخت.

منظور از استاندارد چیست؟

استاندارد های قهوه“، سندی است که معمولاً مجموعه‌ای از الزامات را که توسط نهاد هایی درون یک صنعت تعیین شده‌ اند، تعریف می‌کند. انجمن‌ های تجاری که با بازیگران مختلف صنعت همکاری می‌کنند، مانند انجمن قهوه اسپرسو، ممکن است به عنوان نهاد های استاندارسازی عمل کنند و استاندارد ها را تعریف و منتشر کنند. استاندارد ها می‌توانند برای جنبه‌ های فنی محصولات، تجهیزات یا مکان‌ها و دسته‌های غیر فنی مانند توانایی‌ های حرفه‌ ای یا پایداری توسعه یافته و همچنین تعاریف یا واژگان را شامل شوند تا یک زبان مشترک ایجاد شود.

درون SCA، فعالیت‌ های استاندارد سازی توسط دفتر فنی، یک هیئت توسعه استانداردها (ارتباط با ذینفعان) و گروه‌ های خاصی از متخصصین برای تهیه هر استاندارد انجام می‌شود. نتیجه این فعالیت یک سند، به نام استاندارد SCA است که پس از آن منتشر و به طور دوره‌ ای بازنگری می‌شود. در برخی موارد، استاندارد های SCA می‌توانند برای توسعه یک گواهینامه SCA (برنامه برند های خانگی معتبر SCA به عنوان مثال) استفاده شوند.

توسعه این استاندارد ها چگونه است؟

انجمن قهوه اسپرسو به تازگی یک فرآیند توسعه استاندارد های جدید را بر اساس ماموریت و ارزش‌های خود، و همچنین توافق ذینفعان، معرفی کرده است. برنامه جدید توسعه استانداردهای SCA، که تحت رهبری دکتر ماریو آر. فرناندز-الدوندا، مقام فنی، بر اصول و روش‌ های خاصی پایبند است تا اطمینان حاصل شود که به جامعه قهوه کمک کند.

سه عنصر ساختار برنامه – مدیریت برنامه، گروه‌های متخصص و هیئت توسعه استاندارد ها – طراحی شده‌اند تا به عنوان بخشی از یک چرخه ایجاد ارزش برای کاربران عمل کنند. اصول راهنمایی و روش‌های فرآیند عبارتند از: توسعه متمرکز بر کاربر، اجرای داوطلبانه، دامنه جهانی، تغذیه نو آوری، جامعیت، توسعه مبتنی بر تحقیقات، ارتباط، توافق، شفافیت، کیفیت و کارآمدی. درباره‌ی فرآیند بیشتر بدانید:

SCA-310 Home Coffee Brewers: Specifications and Test Methods

SCA-350 Semi-Automatic and Automatic Espresso Machines: Specifications and Test Methods

SCA-320 Home Coffee Grinders: Specifications and Test Methods

ارتباط میان فرآیند توسعه استانداردها توسط انجمن قهوه اسپرسو و پیشرفت حرفه باریستایی

این فرآیند توسعه استاندارد ها انجام شده توسط انجمن قهوه اسپرسو (SCA) نشان می‌دهد که ارتقاء حرفه باریستایی نه تنها به اهمیت فنی و تخصصی زیادی نیاز دارد، بلکه نیاز به رویکردهایی گسترده‌تر از نظر ارزش‌ های اجتماعی، فرهنگی و مشارکتی نیز دارد. با تأکید بر اصولی مانند توسعه متمرکز بر کاربر، جامعیت و شفافیت، این فرآیند نه تنها به بهبود فنی باریستا ها کمک می‌کند، بلکه با ایجاد یک فضای شفاف و بازار جهانی، به توسعه ارتباطات و تبادل دانش بین باریستاها در سطح جهانی کمک می‌کند. این برنامه از طریق ایجاد استانداردهای جدید و نوآورانه، تحولاتی را در حرفه باریستایی ایجاد می‌کند که باعث پیشرفت و بهبود کیفیت محصولات و خدمات قهوه می‌شود.